Łucznicy Rozembark

Zaczęliśmy w trzech, obecnie nasza stała ekipa liczy więcej niż trzy razy tyle, a wraz z uczestnikami naszych treningów i dziecięcą załogą "Młoda Crew" dobijamy do trzydziestki :)

Jesteśmy wierni łukom tradycyjnym, ale z przyjemnością gościmy też łuczników sportowych i bloczkowych. Staramy się strzelać jak najczęściej i jeśli tylko pozwala nam czas i pogoda to zasadniczym dniem treningowym jest niedziela. Spotykamy się na placu przy Zespole Szkół w Rożnowicach, zimą w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu, zapraszamy również na przydomową strzelnicę w Rozembarku.


Można nas spotkać na zawodach Zimowej Ligi 3D, turniejach historycznych i innych, mamy już na koncie sporo przygód i trochę sukcesów, o których możecie poczytać w postach w kategorii turnieje.

Chcemy nie tylko uczestniczyć, ale też zachęcać do uczestnictwa, dlatego w miarę możliwości jesteśmy też organizatorami łuczniczych aktywności. W 2015 r. dzięki środkom z Programu FIO Małopolska Lokalnie zorganizowaliśmy wakacyjne warsztaty i turniej dla dzieci "Do trzech razy łuki", corocznie też dla uczestników Kromer Festivalu w Bieczu rozbijamy wczesnośredniowieczny obóz pełen łucznictwa i rzemiosła. Od kwietnia 2017 współtworzymy sekcję łuczniczą MGOK w Bieczu.

Zapraszamy niezależnie od wieku, łuku, kondycji czy stopnia wtajemniczenia. 
Dla nas liczy się pasja!

PS. Wspiera nas Urząd Miejski w Bieczu. Dziękujemy!
At the beginning we were just 3, now there are 3 times or more people on our trainings. We use traditional bows, but it's our pleasure to host sport and compound bow archers. W usually shoot on sundays in School Complex in Rożnowice (during winter we move to School Complex no 1 in Biecz), we also invite on our small archery range in Rozembark.

You can meet us on traditional archery or 3D contests in Poland, and we even have some achievements, about which you can read in the cathegory contests.

As we want not only to be participants but also encourage others to do archery, we organize our own archery and medieval activities specially in our area, e.g. "Third time bows" project for children or medieval and archery camp during Kromer Festival in Biecz.

If you want to join us, it doesn't matter how old are you, what kind of bow you use or how long you train... it's only passion that matters :)

PS. We'd like to thank to Town Hall in Biecz for the support.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz