środa, 5 czerwca 2013

O dawnych Madziarach trochę bardziej rzeczowoW początkach średniowiecza na trawiastych stepach otaczających Karpaty pojawił się nieznany dotychczas dla świata zachodniego, poruszający się konno, podobny do wcześniejszych Scytów i Hunów naród, który ruszając stąd objechał całą Europę w poszukiwaniu łupów. W kościołach świata katolickiego usłyszeć można było błaganie: De sagittis Hungarorum libera nos Domine! (Od strzał Madziarów uchroń nas Panie!).

Madziarzy wraz z innymi ludami ugrofińskimi żyli w drugim tysiącleciu p.n.Ch. na krzaczastych stepach zachodniej Syberii. Wówczas stali się ludem często używającym koni. Około 500 roku p.n.Ch. jako samodzielna grupa madziarska przenieśli się w okolice rzek Irtysz-Isim-Tobol. Następnie, od około V do IX wieku n.e. przemieszczali się wskutek wędrówek ludów, by osiąść w okolicach rzek Dniepr, Dniestr i Prut, w miejscu nazwanym Etelkuz. Wówczas to ruszyły pierwsze grupy wypadowe poprzez przełęcze północno-wschodnich Karpat, którym później udało się bez przeszkód zająć Wielką Nizinę Węgierską. W roku 894 na prośbę Bizancjum Madziarzy walczyli przeciw Frankom zamieszkującym Zadunaje. Po udanym najeździe nie wrócili już do Etelkuz, lecz w rejonach górnego biegu Cisy w roku 895 oczekiwali na przybycie głównej armii dowodzonej przez księcia Arpada. Po zajęciu nowej ojczyzny prowadzili wojny zaczepne z krajami zachodnimi, podczas których dotarli aż do Danii i Półwyspu Iberyjskiego. Kres tym najazdom położyło wzmocnienie się władców niemieckich oraz poznanie węgierskich sposobów walki.

In the early Middle Ages a new people appeared on the grasslands of the steppes surrounding the Carpathians. A nation of horsemen like the Huns and Scythians before them, they roamed the whole of Europe in search of loot.Throughout the churches of Christendom prayers were offered up: "From the arrows of the Magyars, deliver us O Lord!"

In the second millenium BC the Magyars and other Ugro-Finnish tribes had lived in the shrub-covered steppes of Western Siberia. That is when they developed their riding skills. Around 500 BC they split off from the rest of the Ugric community and migrated to the environs of the Irtysh, Ishim and Tobol rivers. Then, from V to IX century AD, they had been displacing in outcome of the migrations, and finally they settled in the environs of the Dnieper, Dniester and Prut, and this place of habitation was called Etelkuz. From here they sent out expeditions through the mountain passes of the north-eastern Carpathians and eventually occupied the Great Hungarian Lowland. In 894 the Magyars fought on behalf of Byzantium against the Franks inhabiting Transdanubia. After a succesful raid they never returned to Etelkuz; instead in 895 they stayed in the area of the Upper Tisza, waiting for the arrival of their main forces under Prince Arpad. Following settlement in their new homeland the Magyars engaged in numerous military expeditions into western countries, reaching as far out as Denmark and the Iberian Peninsula. It was not until the power of the princes of Germany increased and the Hungarian art of warfare became better known that a stop was put to Magyar raids.

Powyższe teksty pochodzą z ulotki z wystawy "Dawni Madziarzy. Wystawa ze zbiorów Herman Otto Muzeum w Miskolcu", prezentowanej w miniony weekend w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach imprezy z cyklu "Od Troi po Bałtyk: Dawni Madziarzy". Impreza była też okazją do tego, by zajrzeć do jurt, przyjrzeć się strojom i sprzętom, podziwiać rzemiosło i konne akrobacje.

The texts become from the brochure of "The Early Magyars" exhibition from Herman Otto Muzeum in Miskolc, presented in The Open-Air Museum Carpathian Troy in Trzcinica. The event was also the opportunity to know more, how the Early Magyar lived, how their wear, equipment and weapon looked like, and how good horsemen they were.


...i właśnie zaczynamy planować wyprawę na Węgry :)
...so we know, where we'd like to go for the first summer trip :)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz