czwartek, 26 maja 2016

Wystawy - Ukraina w Biskupinie

No i mamy kolejny długi weekend. Jeśli macie w tym czasie na swoich trasach okolice Biskupina, koniecznie zajrzyjcie do tamtejszego Muzeum Archeologicznego na wystawę "Ukraina przed wiekami". My zwiedziliśmy ją miesiąc temu, tuż po otwarciu, ale czas jest do sierpnia.


Na wystawie znajdziecie eksponaty z terenów współczesnej Ukrainy, które od połowy XIX wieku trafiały do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Dla nas to trochę zabawne, że zamiast w Krakowie, do którego mamy rzut beretem, oglądaliśmy je 500 km od domu, ale zdecydowanie warto.
Za argument niech posłuży fragment tekstu z wystawowego folderu:
Na "Ukrainie przed wiekami" wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci - od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów...*

Dla mnie, jako filolożki klasycznej, ucztą było tu spotkać Herodota czy Owidiusza, a myślę że ucztą w ogóle jest piękna aranżacja wystawy. Zresztą zobaczcie kilka zdjęć:









Ukraina przed wiekami - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, kwiecień - sierpień 2016, więcej szczegółów TUTAJ.

Hi Guys!
This time I'd like to recommend you "Ukraine in remote past" - the exhibition that you can visit in Biskupin. To encurage you to watch it, let me quote a piece of description in exhibition folder:

"Ukraine in remote past" displays masterpieces made by men during the period encompassing six millenia - from the stunningly beautiful artefacts from the Trypillian protocivilisation and Neolitic stone weapons, ornaments and weaponry from Bronze Age (...), objects once belonging to Scythians, Sarmatians, Gothss and Cumans and the wealth of items manufactured in Old Rus', to late medieval and modern-day finds. The exhibition is complemented by almost artistic illustrations from the nineteen-century archeological publications and short texts with plentiful quotations from the works of ancient authors..."*

If you're in the area, necessarily visit it and enjoy watching!

* Przytoczone cytaty pochodzą z tekstu folderu wystawowego autorstwa Radosława Liwocha oraz z angielskiego tłumaczenia opisów wystawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz