piątek, 9 sierpnia 2013

Sanok & family car :)

Oto, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki a nie inny model:
...for that reason we've decided to buy a car in this kind:


Oto, co z niego wypakowaliśmy:
...this is the stuff we put in and then took out of it:


... a potem zajęliśmy się tym, co lubimy najbardziej :)
...in order to do what we like the most :)


...i tak nam upłynęła miniona niedziela w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie na zaproszenie organizatorów festiwalu etnograficznego "Zaklęte z w drewnie" opowiadaliśmy, jak my je zaklinamy. Dziękujemy za zaproszenie i zainteresowanie!


...last sunday in the Open-Air Muzeum in Sanok, where we were invited to show what it means to us to "to bewitch the wood". Thanks for invitation and interest!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz